Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

E.4 - DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

DOCE.4_Karta_uslug_dofinansowanie.doc

DOCE.4_zal._1-wniosek_o_dofinansowanie_pracodawcom_kosztow_ksztalcenia_mlodocianych_pracownikow_2019.doc

XLSXE.4_zal._2-formularz_informacji-_pomoc_de_minimis_od_2014.xlsx

DOCE.4_zal._3_-oswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis.doc

DOCE.4_zal._4-oswiadczenie_o_nieotrzymainu_pomocy_de_minimis.doc

Wersja XML