Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

E.3 - UDZIELANIE DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCĄ JEDNOSTKĄ SAMORZADU TERYTORIALNEGO ORAZ OSOBE

DOCE.3_Karta_uslugi_2020.doc

DOCXE.3_Załącznik_1_2020.docx

Wersja XML