Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 85/2005 w sprawie utworzenia publicznego gimnazjum specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Przemyślu

DOTUchwała Nr 85/2005

Wersja XML