Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 87/2005 w sprawie ustalania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecii osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DOTUchwała Nr 87/2005

Wersja XML