Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

AOŚ.4 – ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ – wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg powiatowych i gminnych

DOTKarta usługi

DOTwniosek

Wersja XML