Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybór koncesjonariusza (Partnera Prywatnego) do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Przemyślu.

Strona archiwalna

 

Wybór koncesjonariusza (Partnera Prywatnego) do realizacji przedsięwzięcia  dotyczącego „Budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Przemyślu

 

Treść ogłoszenia jak załącznik.

DOTUwaga - wzór wniosku o zawarcie umowy koncesji - równoważny - Koncesjodawca dopuszcza również złożenie wniosku jn.

ZIPopis

ZIPCharakterystyka koncesji

ZIPDecyzja

DOTUwaga wzór wniosku o zawarcie umowy koncesji

ZIPrysunki

PDFOgłoszenie

ZIPRaport

DOTUwaga! Odpowiedzi na zapytania

Wersja XML