Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 

 • Rejestry Wydziału Organizacyjnego

  Ewidencja spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Ewidencja wniosków o przyznanie poszczególnych rodzajów świadczeń z ZFŚS Zbiór Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla Rejestr dokumentów, których stosowanie zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odciski
  Data publikacji: 23-02-2015
 • Rejestry Biura Prezydenta Miasta

  Rejestr porozumień zawieranych przez Prezydenta Miasta Przemyśla Rejestr umów zawieranych przez Prezydenta Miasta Przemyśla Rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej Rejestr petycji
  Data publikacji: 19-08-2015 10:49
 • Rejestry Biura Kontroli

  Data publikacji: 19-08-2015 10:18
 • Rejestry Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli

  Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli prowadzi:  Rejestr Osiedli Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
  Data publikacji: 23-02-2015
 • Dokumenty przechowywane w zasobach archiwalnych USC

  Dokumenty przechowywane w zasobach archiwalnych USC przechowywane są przez okres 100 (sto) lat. Zasoby archiwalne ulegają zmianom w związku z ich bieżącym przekazywaniem do Archiwum Państwowego w Przemyślu.
  Data publikacji: 05-09-2013 11:09
 • Rejestry Wydziału Promocji i Kultury

  Wydział Kultury prowadzi: Elektroniczny rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Przemyśl, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2012r., poz. 406 ) i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z dnia 20 lutego 2012r., poz. 189 ).
  Data publikacji: 21-06-2012 10:32
 • Rejestry Wydział Edukacji i Sportu

  Wydział Edukacji i Sportu prowadzi: Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Miasto Przemyśl. Ewidencja stowarzyszeń działających w zakresie sportu prowadzona przez Prezydenta Miasta Przemyśla
  Data publikacji: 06-03-2015 08:40
 • Rejestry Wydziału Spraw Społecznych

  Wydział Spraw Społecznych prowadzi: Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wykaz dziennych opiekunów Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.
  Data publikacji: 06-03-2015 08:50
 • Rejestry Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego prowadzi: Rejestr Mieszkańców Rejestr Zamieszkania Cudzoziemców Ewidencja osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej Rejestr i ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz zaświadczeń i zawiadomień z zakresu wydanych dowodów osobistych Rejestr osób objętych rejestracją w związku z kwalifikacją wojskową Stały Rejestr Wyborców
  Data publikacji: 06-03-2015 08:56
 • Rejestry Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

  Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg prowadzi: Rejestr Przedsiębiorców Prowadzących Stację Kontroli Pojazdów Ewidencja instruktorów nauki jazdy z terenu miasta Przemyśla Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów Centralna Ewidencja Pojazd i Kierowca –CEPIK
  Data publikacji: 23-02-2015
Wersja XML