Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Przedsiębiorców Prowadzących Stację Kontroli Pojazdów

Rejestr Przedsiębiorców Prowadzących Stację Kontroli Pojazdów dostępny jest w Wydziale Komunikacji i Dróg Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w budynku przy ul. Wodnej 11, I Pietro, pokój 212, Tel: (0-16) 675-20-19. Rejestr jest JAWNY (art. 66, ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2010 r.,
Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Wersja XML