• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 289/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 289/2012
Prezydenta Miasta  Przemyśla
z dnia 24 lipca 2012r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674z późn. zm.), w związku z wnioskiem nauczyciela o podjęcie  postępowania egzaminacyjnego, zarządzam co następuje:
  
   
§ 1

Powołuję komisję egzaminacyjną dla Pani Małgorzaty Ciż, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,  w składzie:
1) Renata Kochanowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodnicząca komisji,
2) Anna Chudzio -  przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
3) Lucyna Marcol - Wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu,
4) Jacek Macina -  ekspert,
5) Irena Gil - Storoszczuk -  ekspert.
6) Lucyna Gajda - Komisja Międzyzakładowa  NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Robert Choma

PDFZarządzenie Nr 289/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22596689
w tym miesiącu: 282078
dzisiaj: 4208