• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 294/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 294/2012
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok


Na podstawie art. 257 pkt 3 i pkt 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr 307/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na 2012r.

zarządzam:

§ 1.

Dokonanie przeniesienia wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, tj.:

dział

rozdział

paragraf

zmiany

rodzaj zadań

 

 

 

 

 

801

80120

4040

-10 795

zadania własne

801

80120

4270

10 795

zadania własne

 

 

razem:

0

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta
Robert Choma

 

PDFZarządzenie Nr 294/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22596565
w tym miesiącu: 281954
dzisiaj: 4084