Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 295/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta na 2012r.

Zarządzenie Nr 295/2012
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta na 2012r.


Na podstawie art. 257 pkt 3 i pkt 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr 307/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na 2012r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta na 2012r. tj.:

dział

rozdział

§

rodzaj zadań

nazwa zadania

zmiany

nazwa jednostki organizacyjnej

801

80195

4307

zadania własne

projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców"

-73 402,44 zł

E

801

80195

4309

zadania własne

projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców"

-1 897,56 zł

E

801

80195

4307

zadania własne

projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców"

27 294,40 zł

ZSUHiG

801

80195

4309

zadania własne

projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców"

705,60 zł

ZSUHiG

801

80195

4307

zadania własne

projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców"

46 108,04 zł

ZSE

801

80195

4309

zadania własne

projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców"

1 191,96 zł

ZSE

 

 

razem:

 

 

0,00 zł

x

Przeniesień wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Robert Choma

 

 

PDFZarządzenie Nr 295/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta na 2012r.

Wersja XML