Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Nr 217/2004 Uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Jego Ekscelencji Biskupowi - Seniorowi Bolesławowi Łukaszowi Taborskiemu

DOTProjekt Nr 217/2004

Wersja XML