Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Nr 234/2004 Uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedlowych

DOTProjekt Nr 234/2004

Wersja XML