Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 59/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 308/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie w podziału miasta Przemyśla na stałe obwody głosowania...

Wersja XML