Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Pracy UM - tekst ujednolicony

DOCRegulamin Pracy - TEKST UJEDNOLICONY


DOCZał. Nr 1 - Informacja dot. równego traktowania.doc

DOCZał. Nr 2 - Procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa.doc

DOCXZał. Nr 3 - Regulamin telef. i urz. mobilnych.docx

DOCXZał. Nr 4 - Umowa o ryczałt samochodowy.docx

DOCXZał. Nr 5 - Karta obiegowa.docx

DOCZał. Nr 6 - Rozkład czasu pracy

DOCXZał. Nr 7 - Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.docx

DOCXZał. Nr 8 - Ewidencja nieobecności (wyjść) służbowych.docx

DOCXZał. Nr 9 - Indywidualna ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych, odpracowań, nieobecności (wyjść) ....docx

DOCXZał. Nr 10 - Wniosek o pomniejszenie wynagrodzenia.docx

DOCZał. Nr 11 - Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego ....doc

DOCZał. Nr 12 - Notatka służbowa na okoliczność urlopu wypoczynkowego na żądanie.doc

DOCZał. Nr 13 - Wniosek o udzielenie przerw(y) na karmienie.doc

DOCZał. Nr 14 - Zasady zwrotu kosztów za zakup okularów

DOCZał. Nr 15 - Normy i zasady przydziału środków ochrony indywidualnej ....doc

DOCZał. Nr 16 - Posiłki profilaktyczne.doc

DOCZał. Nr 17 - Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.doc
 

Wersja XML