Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o losowaniu numerów list komitetów wyborczych oraz losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Przemyśla

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
W PRZEMYŚLU

podaje do publicznej wiadomości informację

o losowaniu numerów list komitetów wyborczych oraz losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Przemyśla

w dniu 23 października 2014 r.

o godz. 14.00 losowaniu numerów list zarejestrowanych komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej
w Przemyślu

o godz. 14.30 losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych spośród zgłoszonych kandydatów

Losowania odbędą się w siedzibie

Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Rynek 1, pok. nr 19, I p.,

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Przemyślu
Krzysztof Tryksza

Przemyśl,  dnia 21 października 2014 r.

Wersja XML