• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu na stanowisko Referenta ds. ekonomiczno-osobowych w Przedszkolu Nr 2 w Przemyślu

Załącznik nr 3 Do zarządzenia nr l/2006 Dyrektor Przedszkola nr 2 z dnia 16.01.2006 Przemyśl, dnia 26.04.2006r. Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu na stanowisko referenta ds. ekonomiczno - osobowych w Przedszkolu nr 2 w Przemyślu Komisja konkursowa informuje, że po zakończeniu I etapu postępowania konkursowego tj. w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem formalnym do II etapu postępowania konkursowego zakwalifikowali się niżej wymienieni kandydaci , którzy spełnili wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze : 1. Jakub Michał miejsce zamieszkania : Przemyśl, Bielskiego 56/19 Ruśnica Halina Błachuciak Bogumiła ......................................... podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej Uwaga : List podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Autor: Janina Borocka

DOTLista kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu na stanowisko Referenta ds. ekonomiczno-osobowych w Przedszkolu Nr 2 w Przemyślu

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22596524
w tym miesiącu: 281913
dzisiaj: 4043