• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o liście kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu na stanowisko Głównego Księgowego Przedszkola Nr 2 w Przemyślu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu na stanowisko Głównego Księgowego Przedszkola Nr 2 w Przemyślu Komisja Konkursowa informuje, że po zakończeniu I etapu postępowania konkursowego, tj. w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem formalnym do II etapu postępowania konkursowego zakwalifikowali się niżej wymienieni kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze: L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Katarzyna Radochońska Żurawica, ul. Sikorskiego 3/5 2. …………………………… ……………………………… 3. …………………………… ……………………………… Janina Borocka Dyrektor Przedszkola Nr 2 ………………………………………….. Podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej
Autor: Janina Borocka
Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22596922
w tym miesiącu: 282311
dzisiaj: 4441