Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia Publiczne - Usługi


Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Przemyśl w wysokości 34.910.805.70 zł na spłatę w całości wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.


 

Wersja XML