Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

E.1 - WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

DOCE.1_Karta_uslugi.doc

DOCE.1_Zgloszenie_do_ewidencji.doc

DOCE.1_Formularz_-_dane_niezbedne_do_wpisania_szkoly_lub_placowki.doc

DOCXE.1_Informacja_o_warunkach_lokalowych.docx

DOCXE.1_Zobowiazanie.docx

 

 

Wersja XML