Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz Uczelni Wyższych, Kolegiów i Instytucji Naukowych

lp Nazwa Adres Telefon Fax e_mail URL
1 Wyższe Seminarium Duchowne ul. Zamkowa 5 166760531 166782767 www.wsd.przemysl.opoka.org.pl
2 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu  ul. Tymona Terleckiego 6 166783790 166789469  www.pwsw.pl
3 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu ul. Rolnicza 10 166720231 166720231 www.wsbp.edu.pl/
4 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2 166791331 166791331 www.wspia.eu
5 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu ul. Juliusza Słowackiego 85 166760591 166785139 www.collegeinfo.eu/

 

 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

ul. Kościuszki 2, tel.678 91 57
http://www.nkjo-przemysl.pl | 


 

Kolegium Nauczycielskie

ul. Łukasińskiego 12, tel.678 55 02
http://www.knprzemysl.webpark.pl/ | 


 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk

ul. Kościuszki 7, tel. 678 56 01
 | www.tpn.vt.pl

 Południowo - Wschodni Instytut Naukowy

ul.Grodzka 3, tel.678 73 33
 | www.pwin.c_net.pl


 

 

Regionalny Ośrodek Kultury Edukacji i Nauki

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2, tel.678 39 48


 

Biblioteka Pedagogiczna

ul.Śnigurskiego10/12, tel. 678-49-42


 

Duszpasterstwo Nauczycieli w Przemyślu

Parafia Św.Brata Alberta, ul. Św. Brata Alberta 6, tel. 016 6790551
http://dnprzemysl.w.interia.pl

Wersja XML