• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Główne Archiwum Tablica Ogłoszeń - BIP

 • Ogłoszenie - Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Basket 15"

  Logo mała dotacja.jpeg
  Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póżn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „X Turniej koszykówki na 100 – lecie Niepodległości Polski „Karpatia 2018”.
  Data publikacji: 13-07-2018 12:32
 • OGŁOSZENIE - Oferta Towarzystwa Przyjaciół Nauk

  ROCZNIK PRZEMYSKI.jpeg
  złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Publikacja „Rocznika Przemyskiego” t. 54.
  Data publikacji: 07-06-2018 15:47
 • OGŁOSZENIE - Oferta Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury

  pen-631321_960_720.jpeg
  złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U.                        z 2018r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Nadsańskie Spotkania Poetyckie.
  Data publikacji: 06-06-2018 14:33
 • OGŁOSZENIE - Oferta Parafii pw. św. Józefa Sebastiana Biskupa

  white-red-2915712_960_720.jpeg
  złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Piknik „Niepodległa to My”.
  Data publikacji: 04-06-2018 14:14
 • Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Przemyślu

  fot. pixabay.jpeg
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie organizuje spotkania informacyjno-instruktażowe dot. projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB) .
  Data publikacji: 25-05-2018 12:58
 • OGLOSZENIE o przetargu publicznym na zbycie majątku ruchomego (skutera śnieżnego)

  Data publikacji: 21-05-2018 15:12
 • OGŁOSZENIE - Oferta Towarzystwa Przyjaciół Nauk

  fountain-pens-865998_960_720.jpeg
  złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Organizacja konferencji pt.”1918: Polskie Drogi do Niepodległości – Przemyśl, Galicja, Polska” .
  Data publikacji: 07-05-2018 15:32
 • OGŁOSZENIE - Oferta Towarzystwa Przyjaciół Nauk

  tpn.jpeg
  złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Publikacja „Rocznika Przemyskiego” t. 54.
  Data publikacji: 07-05-2018 15:15
 • OGŁOSZENIE - Oferta Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej

  hands-2847508_960_720.jpeg
  złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. V Dzień Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych.  
  Data publikacji: 25-04-2018 11:14
 • OGŁOSZENIE - Oferta Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu

  pen-631321_960_720.jpeg
  złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. 100 Lat Niepodległości RP i praw człowieka – od Wilsona, Daszyńskiego do WATCH DOCS.
  Data publikacji: 23-04-2018 15:16

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 21242721
w tym miesiącu: 238459
dzisiaj: 8763