Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niepubliczne Szkoły Ponadpodstawowe

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu
Elżbieta Toboła Dyrektor
ul. Plac Czackiego 2, 37-700 Przemyśl.

tel. 16 676 00 76

typ/rodzaj szkoły: Czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
rok założenia: 2003
uprawnienia szkoły publicznej: Decyzja ES-4321/2/03 z 30.09.2003r.
zawody i specjalności: Nie dotyczy
forma kształcenia: zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Wiesława Januszczyk
numer ewidencji: ES-43202/10/03

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu
Henryk Drabik Dyrektor
Przemyśl, ul. Glazera 44,

typ/rodzaj szkoły: Czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
rok założenia: 2014
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia - Decyzja ES.4430.9.2014
zawody i specjalności: nie dotyczy.
forma kształcenia: zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Halina Tyszecka Gruszkowska
numer ewidencji: ES.4430.9.2014

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PARTNER" w Przemyślu
Renata Gaworecka Dyrektor
Przemyśl, ul. Kamienny Most 6,
tel. 16 676 00 77

typ/rodzaj szkoły: Czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
rok założenia: 2004
uprawnienia szkoły publicznej: Decyzja E.4423.1.2012 z dnia 18.06.2012 r.
zawody i specjalności: Nie dotyczy.
forma kształcenia: Wieczorowa Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Anna Uziembło
numer ewidencji:
E.4330.3.1.2012

 

Szkoła Policealna. Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Przemyślu
Bogusława Kowalik-Szeremeta Dyrektor
Przemyśl, ul. Słowackiego 85,
tel. 42 636 28 00

typ/rodzaj szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna, szkoła policealna dla dorosłych
rok założenia: 2008
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja ES-4321/6/08 z dnia 30.09.2008 r.
zawody i specjalności: tech. ochrony osób i mienia 515[01].
forma kształcenia: Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony DELTA SP. z o.o.
numer ewidencji: ES-43202/6/08

 

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Przemyślu
Mariusz Kunat Dyrektor
Przemyśl, ul. Glazera 44,
tel. 76 832 24 42, 853 28 48

typ/rodzaj szkoły: Szkoła policealna
rok założenia: 2011
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja E.4423.2.2011 z dnia 14.06.2011 r.
zawody i specjalności: Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315, technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509, technik eksploatacji portów i terminali 333106, opiekun osoby starszej 341202, technik administracji 334306, technik turystyki wiejskiej 334306.
forma kształcenia: Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: EDUKACJA-PRZYSZŁOŚĆ-PRZEMYŚL sp. z o.o
numer ewidencji: E.4430.3.2.2011

 

Policealna Szkoła w Przemyślu
Anna Gryz Dyrektor
Przemyśl, ul. Mickiewicza 15 (siedziba),

tel. 16 732 36 13

typ/rodzaj szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna - policealna dla dorosłych
rok założenia: 2013
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja E.4423.2.2013 z dnia 24.04.2013 r.
zawody i specjalności: technik administracji 334306, technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509, technik informatyk 351203, technik rachunkowości 431103, technik usług kosmetycznych 514207, technik archiwista 441403, opiekunka środowiskowa 431204, florysta 343203, technik geolog 311106, asystent osoby niepełnosprawnej 341201, opiekun osoby starszej 341202, opiekun w domu pomocy społecznej 341203, technik geodeta 311104, technik ekspoatacji portów i terminali 333106, technik turystyki wiejskiej 515203, technik usług pocztowych i finansowych 421108, technik weterynarii 324002, technik ochrony fizycznej i mienia 541315, opiekun medyczny 532102.
forma kształcenia: Zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Ratio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
numer ewidencji: E.4430.3.2.2013

 

Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu
Anna Gryz Dyrektor
Przemyśl, ul. Mickiewicza 15 (siedziba),

tel. 16 732 36 13

typ/rodzaj szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna - policealna dla dorosłych
rok założenia: 2015

uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja E.4423.2.2013 z dnia 24.04.2013 r.
zawody i specjalności:
asystentka stomatologiczna 325101, higienistka stomatologiczna 325102, terapeuta zajęciowy 325907, technik farmaceutyczny 321301, technik dentystyczny 321402, technik sterylizacji medycznej 321104, opiekun medyczny 532102, technik ortopeda 321403, technik masażysta 325402.
forma kształcenia: stacjonarna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Ratio Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
numer ewidencji: E.4430.1.2015

 

Liceum Ogólnokształcące SINUS w Przemyślu
Anna Sielska Dyrektor
Przemyśl, ul. Kościuszki 2/208 (sekretariat),

Dodatkowe miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych: ul. Piotra Skargi 7,

typ/rodzaj szkoły: Czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
rok założenia: 2015
uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja E.4430.3.2015r.
zawody i specjalności:-
.
forma kształcenia: zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Anna Sielska
numer ewidencji: E.4430.3.2015

 

Policealna Szkoła SINUS w Przemyślu
Anna Sielska Dyrektor
Przemyśl, ul. Kościuszki 2/208 (sekretariat),

Dodatkowe miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych: ul. Piotra Skargi 7,

typ/rodzaj szkoły: Szkoła policealna
rok założenia: 2015

uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja E.4430.4.2015r.
zawody i specjalności: technik administracji 334306, technik usług kosmetycznych 514207, florysta 343203, technik archiwista 441403, asystent osoby niepełnosprawnej 34120, technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509, technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315, opiekun w domu pomocy społecznej 341203, opiekunka środowiskowa 341204, technik sterylizacji medycznej 321104, opiekunka dziecięca 325905
forma kształcenia: zaoczna
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Anna Sielska
numer ewidencji: E.4430.4.2015

 

Szkoła Branżowa I Stopnia im. Matki Antoniny Mirskiej w Przemyślu
Elżbieta Smoła Dyrektor Szk., Maria Curzydło dyr. MOS
Przemyśl, ul. Krasińskiego 33,

typ/rodzaj szkoły: Niepubliczna szkoła branżowa I stopnia specjalna
rok założenia: 2018

uprawnienia szkoły publicznej: Posiada uprawnienia decyzja E.4423.1.2018 od dnia 1.09.2019 r..
zawody i specjalności: kucharz 512001, fryzjer 514101.

forma kształcenia: dzienna dla młodzieży
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły/placówki: Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim
numer ewidencji: E.4430.9.2018

 

Wersja XML