Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o składzie, pełnionej funkcji oraz czasie rozpoczęcia pracy komisji oraz czasie głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.

I N F O R M A C J A

o składzie, pełnionej funkcji oraz czasie rozpoczęcia pracy
komisji oraz czasie głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

w dniu 25 października 2015 r.

Składy wraz z pełnionymi funcjami - PDFINFORMACJA o składzie, pełnionej funkcji oraz czasie rozpoczęcia pracy komisji oraz czasie głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze od Nr 1 do Nr 31 oraz Nr 33 rozpoczną pracę  o godz. 6.00

Głosowanie w tych komisjach w  wyborach trwa od godz. 7.00 do godz. 21.00

 

W obwodach odrębnych:

Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 32, Nr 34, Nr 35, Nr 36, Nr 37, Nr 38 i Nr 39  rozpoczną pracę o godz. 8.00

Głosowanie w tych komisjach w wyborach trwa od godz. 9.00 do godz. 21.00

Wersja XML