Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 471/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych...

PDF   Zarządzenie Nr 471/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 471/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 listopada 2015 r. – formularz zgłoszenia
 

Wersja XML