• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pismo ogólne ePUAP

 

Brak opisu obrazka


Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Przemyślu znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://epuap.gov.pl)

Usługi świadczone przez Urząd Miejski w Przemyślu na platformie ePUAP można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę pełną nazwę urzędu, czyli: Urząd Miejski w Przemyślu

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Urzędu Miejskiego w Przemyślu: /1srwa0y68c/skrytka lub /1srwa0y68c/skrytkaESP;


W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej) niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

1. Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta  na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl)
2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego e-PUAP.

 

Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego kwalifikowanego jest bezpłatny. Zobacz jak utworzyć profil zaufany

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:  

  1. Zarejestrować konto na portalu https://pz.gov.pl
  2. Rejestracji możesz dokonać również poprzez stronę internetową swojego Banku, który może również potwierdzić twój "Profil Zaufany" bez konieczności realizacji poniższych punktów niniejszej instrukcji wejdź na stronę: https://pz.gov.pl.
  3. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
  4. Osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów:urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. (Dz.U. 2011 nr 93 poz. 547)


Brak opisu obrazka
Wykaz punktów potwierdzających profil Zaufany w Przemyślu:

1.  Urząd Miejski w Przemyślu:
Rynek 1 (parter), wydz. Organizacji Kadr i Kontroli - Kancelaria Ogólna w godz. pn-pt. 7:30 -15:30 wt. 7:30-17:00

2. Urząd Skarbowy w Przemyślu:
ul. Lwowska 9a

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu
ul. Kazimierza Brodzińskiego 6

4. Podkarpacki Urząd Wojewódzki - Delegatura w Przemyślu
ul. Mickiewicza 10

 

Jak wygląda weryfikacja Profilu zaufanego? 

 

Formularze e-usług realizowanych przez Urząd Miejski w Przemyślu:
Formularze elektroniczne Urzędu Miejskiego w Przemyślu wyszukać można na stronie internetowej:
Katalog spraw realizowanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub pismo ogólne.

W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym ePUAP.
 

Formaty dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych akceptowane formaty załączników to:

Informujemy, że bardzo ważne jest, aby dokumenty elektroniczne spełniały następujące wymagania:

Akceptowalne formaty załączników to:

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających powyższych wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Bezpośrednie linki formularzy UM Przemyśl na ePUAP:

Katalog spraw realizowanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu na ePUAP

 

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22988905
w tym miesiącu: 195338
dzisiaj: 4270

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1