Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok

DOCInformacja - mienie komunalne 2015.doc
XLSXzał 1 a - na podstawie zał. nr 1.xlsx
XLSzał. nr 2a - Zestawienie -na podstawie zał. nr 2.xls
XLSzał. nr 6a - Zestawienie na podstawie zał. nr 6.xls
XLSzał. nr 7a - Zestawienie na podstawie zał. nr 7 -.xls
 

Wersja XML