Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia - obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.:

Zgodnie z § 4 pkt  9  Uchwały nr 214/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych na terenie miasta Przemyśla przez inne niż Miasto Przemyśl osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, Prezydent Miasta Przemyśla podaje miesięczne stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia, obowiązujące od dnia 1 listopada 2016 r.:

Przedszkola niepubliczne: 541,68 zł

Przedszkola publiczne: 722,24 zł

Wersja XML