Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 451/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, bądź będących w samoistn...

PDF   Zarządzenie Nr 451/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, bądź będących w samoistnym posiadaniu oraz ustalenia wynagrodzenia za użytkowanie tych gruntów bez umowy


PDFzarzadzenie-451-2017.pdf
PDFzalacznik-nr-3.pdf
 

Wersja XML