Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W dniu 01 lutego 2018 r. dokonano otwarcia oferty złożonej w sprawie zamówienia obejmującego wykonanie ok. 40 świadectw charakterystyki energetycznej

                                                                                              Przemyśl dnia 02 lutego 2018 r.

GL.7125.4.2018

 

 

 

Informacja

 

 

W dniu 01 lutego 2018 r. dokonano otwarcia oferty złożonej w sprawie zamówienia obejmującego wykonanie ok. 40 świadectw charakterystyki energetycznej części budynków wielolokalowych - lokali mieszkalnych i użytkowych zbywanych na podstawie umowy sprzedaży lub wynajmowanych.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęła jedna oferta, złożona przez Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego ESTIMER Anna Bruździńska, która nie podlegała odrzuceniu.

Wobec powyższego wybrano ofertę Biura Rzeczoznawcy Majątkowego ESTIMER Anna Bruździńska, które zaoferowało wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę 9 200,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięć tysięcy dwieście 00/100) i potwierdziło termin wykonania zlecenia określony w zaproszeniu do składania ofert.

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 23370368
w tym miesiącu: 132342
dzisiaj: 13958

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1