Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU/NABYCIU POJAZDU

Nazwa usługi:
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU/NABYCIU POJAZDU
Kogo dotyczy:

Właścicieli pojazdów

Uwagi:
Brak
Czas realizacji usługi:
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wymagane dokumenty:
 1. Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu (wniosek dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
 2. Załącznik:
 • kopia dokumentu, na podstawie którego przeniesiono własność pojazdu (np. umowa sprzedaży, rachunek uproszczony, faktura VAT).
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta);

3. Do wglądu:

 • dokument tożsamości;
Opłaty:

Nie podlega opłacie komunikacyjnej.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego  stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji się, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.
Podstawa prawna::
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z późn. zm.).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl | Wodna 11 |
Telefon:

Rejestracja pojazdów tel. +4816 6782183, +48166752002
Wydawanie dowodów rej. tel. +48166752003

e-mail: ktd@um.przemysl.pl

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-16.00

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek_-_Zawiadomienie_o_nabyciu.docx
DOCXWniosek_-_Zawiadomienie_o_zbyciu.docx
 

Wersja XML