Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 176/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 180/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl ...

PDFUchwała Nr 176/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 180/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej.
 

Wersja XML