Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MAJKOWSKI Mirosław

 

Brak opisu obrazka

 

Klub Radnych Kukiz’15


Posiadam wykształcenie wyższe – magisterskie oraz od wielu lat zajmuje stanowisko kierownicze w firmie sektora prywatnego, Natomiast od lutego 2019 roku jestem również Przewodniczącym Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.


Interesuję się Historią, od 2007 roku pełnię funkcję Prezesa Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K., jestem reżyserem i organizatorem wielu widowisk historyczno – teatralnych na terenie Podkarpacia jak i całej Polski, skupiających tysiące widzów. W roku 2010 zostałem odznaczony za działalność na rzecz Sybiraków Odznaką Honorową Sybiraków - Krzyżem Sybirackim. W 2013 roku zostałem odznaczony medalem IPN – Świadek Historii, Odznaczony Srebrną Odznaką Zasługi dla Sybiraków.

 

 


Oświadczenia majątkowe


PDFMajkowski Mirosław - ośw. majątkowe pocz. VIII kadencji.pdf
PDFMirosław Majkowski - ośw. majątkowe za 2018 rok.pdf
PDFMirosław Majkowski - ośw. majątkowe za 2019 rok.pdf
PDFOświadczenie - 2019 - korekta - M.Majkowski.pdf
PDFOświadczenie - 2019 - korekta - M.Majkowski - wyjaśnienia.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2020 rok Radnego RM Mirosława Majkowskiego.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2021 rok Mirosława Majkowskiego.pdf
 

Wersja XML