• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawy prawne funkcjonowania

Podstawowymi aktami prawnymi określającymi ustrój, organizację, zasady działania oraz kompetencje Gminy Miejskiej Przemyśl są:

 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

- Ustawa o samorządzie gminnym

- Ustawa o samorządzie powiatowym

- Ustawa Kodeks wyborczy

- Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

- Ustawa o finansach publicznych

- Statut Miasta Przemyśla


Dokumenty powiązane

Flaga miasta Przemyśla

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22156909
w tym miesiącu: 270397
dzisiaj: 3025