Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA Z DNIA 02-05-2019 R. DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEMYŚLA W WYBORACH POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA Z DNIA 02-05-2019 R. DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEMYŚLA W WYBORACH POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W związku z zarządzonymi na dzień 26-05-2019 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego informuję, o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w dniach od 6 do 20 maja 2019 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu
(Rynek 1, II piętro, pok. 27).

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

 

 

 

                                                                                                                        

 

                                                                 

                                                      

 

Wersja XML