Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za 2018 rok I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu

PDFWprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf

PDFBilans str1.pdf

PDFBilans str2.pdf

PDFArkusz Wyłączeń str.1.pdf

PDFArkusz Wyłączeń str.2.pdf

PDFArkusz Wyłączeń str.3.pdf

PDFArkusz Wyłączeń str.4.pdf

PDFArkusz Wyłączeń str.5.pdf

PDFRachunek Zysków i Strat str.1.pdf

PDFRachunek Zysków i Strat str.2.pdf

PDFZałącznik 1.15.pdf

PDFZałącznik 2.2.pdf

PDFZałącznik 2.3.pdf

PDFZałącznik 2.5.pdf

PDFZestawienie Zmian z Funduszu str.1.pdf

Wersja XML