Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w 2019 roku

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjachPrzyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195) oraz zarządzenie Nr 72/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyśl z późn. zm.

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

Zasięgane opinie

 

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

1.

Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

PDFPetycja.pdf
 

PDFUzupełnienie petycji
 

Przedmiotem petycji jest wprowadzenie w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 

30.07.2019 W związku z uzupełnieniem  petycji została ona niezwłocznie tj. w dniu 21.08.2019 r. przekazana do rozpoznania Radzie Miejskiej w Przemyślu   PDFPrzekazanie petycji Radzie Miejskiej w Przemyślu
DOCXPrzekazanie petycji Radzie Miejskiej w Przemyślu
 

 

2.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach PDFpetycja ujkowice.pdf
 
Przedmiotem petycji jest podjęcie działań zmierzających do dostosowania transportu lokalnego do potrzeb mieszkańców Ujkowic 04.07.2019 r. 07.08.2019 r.   PDFodp petycja autobus do Ujkowic.pdf
 

 

3

Szulc Efekt

sp zoo
PDFpetycja.pdf Przekazanie do szkół  informacji na temat bezpieczeństwa uczniów na drodze 24.10.2019 12.11.2019 r. Brak

Petycja nie został rozpatrzona
z uwagi na nie uzupełnienie jej treści przez wnioskodawcę

PDFodpowiedź.pdf

 

4

             

 

5

             

 

Wersja XML