Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w 2019 roku

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870) oraz Zarządzenie Nr 396/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

 

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

1.

Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

PDFPetycja.pdf
 

PDFUzupełnienie petycji
 

Przedmiotem petycji jest wprowadzenie w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 

30.07.2019 W związku z uzupełnieniem  petycji została ona niezwłocznie tj. w dniu 21.08.2019 r. przekazana do rozpoznania Radzie Miejskiej w Przemyślu   PDFPrzekazanie petycji Radzie Miejskiej w Przemyślu
DOCXPrzekazanie petycji Radzie Miejskiej w Przemyślu
 

 

2.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach PDFpetycja ujkowice.pdf
 
Przedmiotem petycji jest podjęcie działań zmierzających do dostosowania transportu lokalnego do potrzeb mieszkańców Ujkowic 04.07.2019 r. 07.08.2019 r.   PDFodp petycja autobus do Ujkowic.pdf
DOCXodp_petycja_Ujkowice.docx
 

 

3.

Szulc Efekt

sp zoo
PDFpetycja.pdf Przekazanie do szkół  informacji na temat bezpieczeństwa uczniów na drodze 24.10.2019 12.11.2019 r.  

Petycja nie została rozpatrzona
z uwagi na nie uzupełnienie jej treści przez wnioskodawcę

PDFodpowiedź.pdf

 

4.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
efektywne-oczyszczanie@samorzad.pl

PDFtreść petycji
 

Petycja w sprawie elektromobilności i dostosowania floty pojazdów wykonujących usługi publiczne dla Gminy Miejskiej Przemyśl

07.06.2019 29.08.2019   PDFodpowiedź na petycję
 

 

5.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach PDFtreść petycji.pdf
 
Petycja dotyczy prowadzenia dalszej działalności na targowisku przy ulicy Wilsona 3 27.11.2019 08.01.2020   PDFodpowiedź na petycję
 
6.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

PDFPetycja 6.pdf
 
Petycja w sprawie zmiany rozkładu jazdy autobusu linii nr 3 26.11.2019 27.12.2019  

Petycja bez rozpatrzenia z uwagi na brak uzupełnienia jej treści

PDFOdp. uzupełnienie petycji.pdf

DOCXUzupelnienie_petycji_3.docx
 

7.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

PDFPetycja 7.pdf
 
Petycja w sprawie zmiany rozkładu jazdy autobusu linii nr 18 27.11.2019 04.02.2020  

PDFOdpowiedź na petycję.pdf

DOCXPetycja_linia_18_-__odp..docx
 

8.

Renata Sutor

adwokatsutor@gmail.com

PDFtreść petycji
 
Petycja w sprawie zmiany prawa miejscowego tj. utworzenia bezpłatnego miejsca parkingowego i poparcia petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski 06.12.2019 24.01.2020   PDFOdpowiedź
 

 

Wersja XML