• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje skierowane do Rady Miejskiej w 2019 roku

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji przez Radę Miejską w Przemyślu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195)

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

Zasięgane opinie

 

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

1.

Ireneusz Dzieszko

PDFPetycja z dn. 07.08.2019 r. .pdf Wniosek, aby Rada Miejska w Przemyślu podjęła stosowne działania w celu odebrania Panu Markowi Kuchcińskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. 07.08.2019 r. 07.11.2019 r.

Opinia radcy prawnego
z dnia 22.08.2019 r.

PDFStanowisko prawne w sprawie petycji z dn. 22.08.2019 r.pdf

 
2.

Konrad Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria radcy Prawnego

PDFPetycja z dn. 23.08.2019 r..pdf W sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 23.08.2019 r. 23.11.2019 r.    

 

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22597012
w tym miesiącu: 282401
dzisiaj: 4531