Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

budowa sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi, złączami kablowymi, kablowo-pomiarowymi i licznikowymi w Przemyślu przy ul. Lenartowicza, Rodziewiczówny, Orzeszkowej, Brata Alberta, Focha, Kadłubka i Koźmiana - proj. bud. Tom 1/1

Data zgłoszenia: 27.08.2019 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi, złączami kablowymi, kablowo pomiarowymi i licznikowymi w m. Przemyśl przy ul. Lenartowicza, Rodziewiczówny, Orzeszkowej, Brata Alberta, Focha, Kadłubka, Koźmiana - proj. bud. Tom 1/1

 

 

Nie wniesiono sprzeciwu do ww. zgłoszenia.
Data: 16 wrzesnia 2019 r.

Wersja XML