Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku jednorodzinnego przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu

Data zgłoszenia: 10.09.2019 r.

Inwestor:

Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

            Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

 

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 502/1 obr. 215 przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu

Adres inwestycji: działki nr 501, 502/1 obr. 215 przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu

 

Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia:

02.10.2019 r.

Wersja XML