Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach ogłoszonych na dzień 23 października 2019 r.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 23 października 2019 r.  zostały ogłoszone następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl:

 1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 588/1 i działka nr 588/2 wraz z udziałem wynoszącym 2/3 niewydzielonych części w działce nr 587 wszystkie w obrębie 201 m. Przemyśla, położonej przy
  ul. Władysława Łokietka – godzina 900,
 2. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 257 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Potokowej – godzina 930.

 

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27,e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

 

Wersja XML