Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 377/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 października 2019 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

PDFZarządzenie Nr 377/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 października 2019 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
PDFZałącznik nr 1 - wykaz kryteriów okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych
PDFZałącznik nr 2 - arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym stanowisku urzędniczym niezwiązanym z kierowaniem zespołem
PDFZałącznik nr 3 - arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego zatrudnionego na kierowniczym stanowisku urzędniczym
 

Wersja XML