Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Agnieszka Kudła-oświadczenie majątkowe końcowe

PDFAgnieszka Kudła-oświadczenie majątkowe końcowe

 

Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych oświadczeniach majątkowych następuje na podstawie art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) - jawność wyłączyła R. Gnus- Główny specjalista
 

Wersja XML