Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XIX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-10-21, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XVI/2019 z sesji z dnia 16 września 2019 r.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Wystąpienia radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu - proj. nr 191/2019.
  PDFProj. nr 191_2019.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu - proj. nr 192/2019.
  PDFProj. nr 192_2019.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu - proj. nr 193/2019.
  PDFProj. nr 193_2019.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w czteroletnie liceum ogólnokształcące - proj. nr 194/2019.
  PDFProj. nr 194_2019.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu w czteroletnie liceum ogólnokształcące - proj. nr 195/2019.
  PDFProj. nr 195_2019.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu w czteroletnie liceum ogólnokształcące - proj. nr 196/2019.
  PDFProj. nr 196_2019.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu w czteroletnie liceum ogólnokształcące - proj. nr 197/2019.
  PDFProj. nr 197_2019.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Przemyślu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu w czteroletnie liceum ogólnokształcące - proj. nr 198/2019.
  PDFProj. nr 198_2019.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Przemyślu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu w czteroletnie liceum ogólnokształcące - proj. nr 199/2019.
  PDFProj. nr 199_2019.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Przemyślu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu w czteroletnie liceum ogólnokształcące - proj. nr 201/2019.
  PDFProj. nr 201_2019.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 im. Armii Krajowej w Przemyślu w Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu w pięcioletnie technikum - proj. nr 202/2019.
  PDFProj. nr 202_2019.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Przemyślu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu w pięcioletnie technikum - proj. nr 203/2019.
  PDFProj. nr 203_2019.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 4 w Przemyślu z Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu w pięcioletnie technikum - proj. nr 204/2019.
  PDFProj. nr 204_2019.pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 6 im. Księdza Franciszka Winnickiego w Przemyślu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu w pięcioletnie technikum - proj. nr 205/2019.
  PDFProj. nr 205_2019.pdf
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Przemyślu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu w pięcioletnie technikum - proj. nr 206/2019.
  PDFProj. nr 206_2019.pdf
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Specjalnego Nr 1 w Przemyślu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu w pięcioletnie technikum - proj. nr 207/2019.
  PDFProj. nr 207_2019.pdf
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Specjalnego Nr 2 w Przemyślu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu w pięcioletnie technikum - proj. nr 208/2019.
  PDFProj. nr 208_2019.pdf
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu wchodzącego w skład w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu - proj. nr 209/2019.
  PDFProj. nr 209_2019.pdf
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 94/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych im. Księdza Franciszka Winnickiego w Przemyślu, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu - proj. nr 210/2019.
  PDFProj. nr 210_2019.pdf
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 224/2019.
  PDFProj. nr 224_2019.pdf
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 222/2019.
  PDFProj. nr 222_2019.pdf
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 225/2019.
  PDFProj. nr 225_2019.pdf
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 226/2019.
  PDFProj. nr 226_2019.pdf
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 227/2019.
  PDFProj. nr 227_2019.pdf
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 228/2019.
  PDFProj. nr 228_2019.pdf
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 229/2019.
  PDFProj. nr 229_2019.pdf
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 230/2019.
  PDFProj. nr 230_2019.pdf
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 233/2019.
  PDFProj. nr 233_2019.pdf
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 235/2019.
  PDFProj. nr 235_2019.pdf
 34. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 223/2019.
  PDFProj. nr 223_2019.pdf
 35. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 r. - proj. nr 216/2019.
  PDFProj. nr 216_2019.pdf
 36. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Monte Cassino 1" - proj. nr 213/2019.
  PDFProj. nr 213_2019 - mapa.pdf
  PDFProj. nr 213_2019.pdf
  PDFProj. nr 213_2019 - uzupełnienie uzasadnienia.pdf
 37. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla - proj. nr 219/2019.
  PDFProj. nr 219_2019.pdf
 38. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę publiczną dojazdową - proj. nr 212/2019.
  PDFProj. nr 212_2019.pdf
 39. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń - proj. nr 218/2019.
  PDFProj. nr 218_2019.pdf
  PDFProj. nr 218_2019 - autopoprawka.pdf
 40. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - proj. nr 220/2019.
  PDFProj. nr 220_2019.pdf
 41. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl - proj. nr 221/2019.
  PDFProj. nr 221_2019.pdf
 42. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla - proj. nr 232/2019.
  PDFProj. nr 232_2019.pdf
 43. Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl oraz wysokości opłat dodatkowych - proj. nr 234/2019.
  PDFProj. nr 234_2019.pdf
 44. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej" na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 231/2019.
  PDFProj. nr 231_2019.pdf
 45. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r. - proj. nr 215/2019.
  PDFProj. nr 215_2019.pdf
 46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego - proj. nr 211/2019.
  PDFProj. nr 211_2019.pdf
  PDFProj. nr 211_2019_uzasadnienie.pdf
 47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu w pracach Zespołu ds. inicjatywy lokalnej - proj. nr 189/2019.
  PDFProj. nr 189_2019.pdf
 48. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 190/2019.
  PDFProj. nr 190_2019.pdf
 49. Sprawozdanie z realizacji programu Przemyska Akademia Talentów.
  PDFSprawozdanie z realizacji programu Przemyska Akademia Talentów..pdf
 50. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji uchwały 110.2011.pdf
 51. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
  PDFInformacja dot. analizy oświadczeń majątkowych.pdf
 52. Zakończenie obrad.
Wersja XML