Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Przemyślu, ogłoszonych na dzień 18 grudnia 2019 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 18 grudnia 2019 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu:

  1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1189 o powierzchni 0,2682 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Jana Matejki 1, godzina 1000,
  2. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki nr 41 i nr 42 o łącznej powierzchni 0,1169 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Włodzimierza Bilana 2, godzina 1030.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML