Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-10-28, godz. 17:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDFWniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym.pdf
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin w kwestii wyznaczenia aglomeracji Przemyśl - proj. nr 240/2019.
  PDFproj. nr 240.2019.pdf
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 241/2019.
  PDFproj. nr 241.2019.pdf
  1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, dotyczącej odebrania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla - proj. nr 200/2019.
   PDFproj. nr 200.2019.pdf
  2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na naruszenie praworządności i bezczynność Prezydenta Miasta Przemyśla - proj. nr 236/2019.
   PDFproj. nr 236.2019 - anonimizacja.pdf
 4. Zakończenie obrad.
Wersja XML