Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja i prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1 w Przemyślu

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości do 30.000 Euro

Organizacja i prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą

przy ul. Grodzkiej 1 w Przemyślu

 

PDFZapytanie ofertowe Centrum Informacji Turystycznej.pdf
 

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
DOCXZałącznik nr 2 -Wykaz osób .docx
DOCXZałącznik nr 3 - Projekt umowy.docx

PDFunieważnienie postępowania strona internetowa.pdf
 

Wersja XML