Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XXI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-10-31, godz. 17:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDFWniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym.pdf
 2. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przemyśl oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przemyśl - proj. nr 242/2019.
  PDF242_2019.pdf
  PDF242_2019 AUTOPOPRAWKA.pdf
  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 r. - proj. nr 244/2019.
  PDF244_2019.pdf
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 243/2019.
  PDF243.2019.pdf
 4. Zakończenie obrad.
Wersja XML