Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w Przemyślu przy ul. Sybiraków

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1457/5 o powierzchni 0,0197 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00057189/2 przeznaczonej do zbycia tj. przyznania jako nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę publiczną, która stała się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Przemyśl.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upływa w dniu 19 grudnia 2019 r.

PDFwykaz MK.6833.6.2018.pdf

Brak opisu obrazka

Wersja XML