Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 - ul. Krasińskiego 11

 INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Wodnej 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu – www.przemysl.pl został podany do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Krasińskiego 11, usytuowanym na działce nr 1311 obręb nr 205.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 24.12.2019 r.

PDFwykaz Krasińskiego 11 m. 2.pdf
 

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 23378372
w tym miesiącu: 140346
dzisiaj: 2953

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1